شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

صادق 69

+ سلام صبح بخيييييييييييييييير حالتون خوببببببببببببببه
ساعت دماسنج
صادق 69
0 امتیاز
0 برگزیده
70 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صادق 69 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top