شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

صادق 69

+ ما كه ميترسيم از هجرت دوست&كاش مي دانستيم روزگاري كه به هم نزديكيم چه بهايي دارد& كاش مي دانستيم حس دلتنگي هر روز غروب چه دليلي دارد
ساعت ویکتوریا
صادق 69
0 امتیاز
0 برگزیده
70 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صادق 69 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top