شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

صادق 69

+ دوستان عزيز در اين شب هاي قدر ما را هم از دعاي خير خود بي نصيب نگذاريد و براي همه بيماران دعا كنيد يا حق
باشه ... شما هم براي من دعا كنين
ساعت ویکتوریا
صادق 69
0 امتیاز
0 برگزیده
70 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صادق 69 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top