شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

صادق 69

+ سلام دوستان صبح شما بخير. نماز و روزتون قبول
تسبیح دیجیتال
صادق 69
0 امتیاز
0 برگزیده
70 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صادق 69 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top